Cykeltur ad Køge Å stien
Log ind Log ind
Cykeltur ad Køge Å stien

Cykeltur ad Køge Å stien

Vi finder let markeringen til Køge Å stien og starter vor cykeltur ved Åsen i Køge. Ruten går langs den sydvendte side af Åsen og før vi får set os om, er vi ved Gammel Køgegård. Da er det, at det ene dæk punkterer. Lappegrejet har vi jo ikke med og uden lappegrej er gode råd dyre! Men heldigvis er vi endnu ikke kommet længere væk, end at vi kan gå tilbage.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Langs Åsen - Køge Ås

I Køge ligger Garant Cykler - et MosQuito cykelcenter - og cykelsmeden smider, hvad han har i hænderne for at hjælpe os, da han hører om vores lille uheld. Flot service og 15 minutter efter er vi atter på stien med ny slange og dæk. 
Faktisk var vi kørt for langt til Gammel Køgegård, for vi var ikke opmærksomme på den lille træpæl, der står i venstre side, hvor vi skulle dreje til højre for at komme på sydsiden af Åsen. Her er stien fin og bred og vi har solens stråler i ryggen denne første dag i august. Vi har bevidst valgt at følge Køge Å stien fra øst mod vest. Selve ås-bakken er en del af den 20 km. lange Køge Ås, der strækker sig som langstrakte bakker gennem landskabet fra Køge til Haraldsted Sø i Vestsjælland.

Marker og enge langs Køge Ås på Køge Å Stien

Marker og enge langs Køge Ås på Køge Å Stien

Langs mose- og engområder

Køge Ås blev dannet af aflejret sand og grus under den sidste istids afsmeltningsfase for godt 12.000 år siden. Åsbakken ved Køge er tre kilometer lang og hæver sig 24 meter over Køge Å.
Karakteristisk for åsen er de store højdeforskelle og stejle skrænter, som skråner ned mod lavtliggende mose- og engområder ved Køge Å. Vi cykler op over åsen - dvs. visse steder må vi trække - og kommer ud af skoven på landevejen mod Lille Salby. Umiddelbart før landsbyen drejer vi til venstre mod Lellinge og kommer forbi Gammel Lellingegård, inden vi i Lellinge cykler til højre ad Ringstedvejen. Her drejer vi ind i den skyggefulde skov og følger stien midt i skoven indtil vi kan komme mod nord ud til åen igen. Den stærkt slyngende Køge Å gennemskærer den nordlige del af denne skov og flere steder er der stejle og høje erosionsskrænter i det kalkrige moræneler. Åen følges under motorvejen og her vokser den ejendommelige padderok skavgræs i store mængder. Vi krydser åen og Ejbyvej inden vi cykler mod Spanager.

Mod Lille Salby

Mod Lille Salby

Spanager

På et langt stykke cykler vi langs med åen og kommer snart til Spanager, hvor børnehjemmets bygninger dominerer. Efter Spanager følger stien igen åen. Der er en forholdsvis nyanlagt belægning på stien. Masser at småsten/skærver, men desværre er de ikke tromlet eller køer fast, hvilket umuliggør cykling! Hjulene skrider som om vi kørte i sand. Så på et godt stykke af strækningen mellem Spanager og Ravnehave må vi gå og trække cyklerne. Vi er i en del af Køge Ådal - en tunneldal, der strækker sig fra Åmosen til Køge Bugt. Man mener, at tunneldale blev dannet ved isens afsmeltning, da smeltevandet i store mængder løb mod isranden og gravede sig vej gennem gletsjeris og underliggende jordlag. Da isen var bortsmeltet lå disse strømløb tilbage, ofte som meget markante dalstrøg.

Ravnehave

Vi kommer frem til den skovklædte åsbakke Ravnehave. Store dele af åsen er bortgravet, men bl.a. Ravnehave er bevaret og kan give indtryk af den specielle landskabsform. Vi går ind gennem indhegningen og stiller cyklerne for at begive os op på bakken i håb om at få et udsyn mod nord over landskabet. Oppe på toppen har jægerne deres lille jagthytte. Vi følger vandremarkeringen helt over åsen, men de mange blade på træerne gør det ikke muligt at få udsyn til nogen af verdenshjørnerne.
Lige før Regnemark kommer vi til nogle søer, der bærer præg af at være udgravet. Også i Regnemark Mose er der gennem 150 år blevet indvundet råstoffer. Tørv og grus blev i begyndelsen kun indvundet til lokalt brug. Dette ændredes med anlæg af Roskilde-Korsørbanen i 1850’erne og senere, da tørven blev efterspurgt som brændsel. Tørvegravning ophørte først i 1950’erne og de 75 vandfyldte tørvegrave i mosen vidner om den omfattende produktion. 

På god sti ved Køge Å Stien

På god sti ved Køge Å Stien

Regnemark banke

Regnemark Mose og Regnemark Banke blev fredet i 1987. Formålet med fredningen er at bevare de væsentlige naturhistoriske og landskabelige værdier. I samarbejde med de berørte lodsejere er der flere steder blevet beskåret buske og opsat fårehegn og udsat får til at holde vegetationen nede. Bekæmpelsen af kæmpebjørneklo foregår flere steder. Den mest effektive måde er at udsætte får, idet disse med stor forkærlighed æder plantens blade. 

Regnemark Banke

Regnemark Banke

Badesøen

Grusgravning tog et stort opsving i 1970’erne, da Halskov-motorvejen blev bygget. Løgtebanke blev næsten gravet væk og et vandfyldt "krater", Badesøen, blev resultatet heraf. 
På denne herlige sommerdag er Badesøen da også godt besøgt. En cyklende familie har slået sig ned i skyggen af et stort træ. Små grupper ligger spredt omkring bredden og soler sig. Og enkelte er ude at bade og svaler sig i det varme vejr. Vi cykler syd om søen. Det er vist en vandresti så smal den er! Men det går. Neden for Løgtebanke finder vi et skyggefuldt sted under et træ og spiser frokost.

Badesøen

Badesøen

Løgtebanke

Men bakken trækker og vi må op for at få den enestående udsigt over området. Vi låser cyklerne og begiver os opad. Den lige vej går op gennem løse sten og fint grus/sand, vi har jo med aflejringer fra istiden at gøre! Trappen, der skulle føre os til toppen, er for længst eroderet væk, kun lidt rester af den er tilbage. Men turen her op er sliddet værd.
Traktørstedet Malerklemmen ligger ca. 500 meter nord for Badesøen. Her kan vi få svalet ganen og også set lidt på Thehuset, ser sælger mange forskellige ting. Aahhh! Et glas koldt velskænket fadøl, hvor gør det godt her i varmen. Hvis de drilske hvepse blot kunne finde et andet sted at jage. Hvorfor skal det altid gå ud over mig? Traktørstedet har taget konsekvensen, for på et lille håndskrevet skilt står: "Ingen servering udendørs - pga. hvepse". Men at sidde inde en sådan dejlig sommerdag!

Op på Lygtebanke

Op på Lygtebanke

Borup og Kimmerslev Sø

Vi forlader en stund den markerede Køge Å sti og cykler ad vejen - Ved Kildepladsen op til Dyndetvej og nordpå mod Borup. Ved Hestehave kommer vi atter ind på den markerede rute og følger denne under jernbanen og langs med denne - på en ekstrem smal sti. Togene kører tæt på stien, kornet er modent, solen skinner, sveden hagler af os og marken er ved at blive høstet.
Vi nærmer os afslutningen på nogle timers cykeltur og i Borup skal vi lige ud til Kimmerslev sø - det kunne jo være, at fiskeørnen kom forbi! Det første stykke cykler vi ad landevejen mod Nørre Dalby. I indhegningen ned mod søen går køer og heste - og her er sandelig også to æsler. Ved Kimmerslev kirke drejer vi ned til søen for at svale os lidt ved vandet, inden turen er forbi.

På smal sti langs jernbanen

På smal sti langs jernbanen

Yderligere oplysninger om Køge Å Stien

Køge Å stien er en 22 km. lang cykel– og vandresti, der følger Køge Å og Ås fra Køge til Humleore og videre frem til Borup station. Ruten har nr. 90 og er markeret med træpæle med en gul ring med pile, der viser retningen. Tre foldere dækker hver sin delstrækning og fortæller om Åsens tilblivelse og giver et indblik i den natur og kulturhistorie, der knytter sig til området. 
Folder nr. 1 dækker strækningen Borup - Regnemark
Folder nr. 2 dækker strækningen Spanager - Vittenberg
Folder nr. 3 dækker strækningen Åsen - Skovhus Vænge
- altså den omvendte rækkefølge af den her beskrevne tur.

Mød heste i indhegningerne langs Køge Å Stien

Mød heste i indhegningerne langs Køge Å Stien