På tur til Ringsted - med kongegrave og indkøbscenter
Log ind Log ind
På tur til Ringsted - med kongegrave og indkøbscenter

På tur til Ringsted - med kongegrave og indkøbscenter

Er der to ting som Ringsted er kendt for, er det dels Sct. Bendts Kirke, hvor en del middelalderkonger ligger begravet, samt det moderne indkøbscenter Ringsted Outlet.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Sct. Bendts Kirke som kongelig gravkirke

Engang i den tidlige middelalder var kongemagten i Danmark centreret i Ringsted og det var herfra tinget at kongen og landets stormænd styrede riget - traf beslutninger om den kongelige arvefølge, dømte stridigheder og aftalte nye togter mod landets fjender.

Sct. Bendts Kirke har rødder tilbage til ca. 1080, hvor den tidligere frådestenskirke Vor Frue blev opført til et benediktinerkloster. Denne kirke blev erstattet af landets første munkestenskirke i 1170, der er den ældste af slagsen i Norden. Kirken stod dog først helt færdig ca. 30 år senere omkring år 1200. Det var Kong Valdemar den Store (1131-1182) der lod kirken ombygge som et passende gravmonument til sin far hertug Knud Lavard (1096-1131), der blev helgenkåret af paven i 1169. Ved samme lejlighed blev Valdemars 7-årige søn Knud den 4. (også kaldt den 6.) (1163-1202) kronet som medkonge.

Efter reformationen i 1536 blev klostret opløst og kirken blev sognekirke.

Sct. Bendts Kirke har været ramt af flere brande gennem tiderne og i 1806 brændte den sammen med det tilknyttede benediktinerkloster. Først ved ombygning og renovering i 1901-1909 fik kirken sit nuværende udseende - fortsat med mange originale bygningstræk.

En statue af kong Valdemar den Store ses på Ringsted Torv foran Sct. Bendts Kirke.

Sct. Bendts Kirke i Ringsted

Sct. Bendts Kirke i Ringsted

Kirkerummet i Sct. Bendts Kirke

I det store kor står døbefonten foran alteret med en smuk altertavle som viser Den Sidste Nadver. På siderne ved alteret ses gamle træstole med udskåret træhoveder af mennesker eller dyr. I modsatte ende af skibet står orglet. Måske er det mest betagende de høje, flotte hvælvinger med kalkmalerier som også beretter om bl.a. kongernes magtkampe. Der ses flere kalkmalerier på kirkens vægge.

Døbefont foran alteret i Sct. Bendts Kirke

Døbefont foran alteret i Sct. Bendts Kirke

Kongegrave

I højmiddelalderen blev Sct. Bendts Kirke benyttet som gravkirke for kongeslægten og her ligger i alt 20 kongelige personer begravet, det næst største antal kongegrave efter Roskilde Domkirke. Den mest prominente grav ses umiddelbart foran alteret og er gravstedet for kong Erik Menved (1274-1319) og hans dronning Ingeborg. De er begge iført kroningsdragter og deres ansigter er udført i alabast. Af andre gravlagte kan nævnes Knud Lavard (som nævnt), Valdemar den Store, Knud den 4. (6.), Valdemar Sejr og Erik Plovpenning. Kirkens gulv er fyldt med de forskellige kongelige gravsteder.

Umiddelbart uden for kirken ligger gravsteder knyttet til det tidligere kloster og længere mod syd Ringsteds store park Klosterlunden.

Kong Erik Menved og dronning Ingeborg ligger begravet i Sct. Bendts Kirke

Kong Erik Menved og dronning Ingeborg ligger begravet i Sct. Bendts Kirke

Knud Lavards Kapel - et valfartssted

Knud Lavard, der var født som kongesøn af den tidligere konge Erik Ejegod (1055-1103), blev myrdet af sin halvfætter Magnus den Stærke og hans mænd som et led i kampen om kongemagten. I middelalderen blev konger valgt mellem sønner af kongeslægten uanset om disse var født af en dronning eller kongens frille (elskerinde), hvilket gav anledning til magtkampe og det var anledningen til at Knud Lavard i 1131 fik kløvet sit hoved i Haraldsted Skov ca. fem km. nord for Ringsted. Drabet førte til en hævnkrig som varede helt til 1157.

Knud Lavards Kapel menes opført omkring 1146 af benediktinermunkene fra Ringsted og blev udført i frådesten. Efter helgenkåringen i 1169 blev resterne af Lavards knogler stillet i hvile i Sct. Bendts Kirke. Knud Lavards Kapel var dog fortsat gennem middelalderen et valfartssted og legenden fortæller, at der skulle være en hellig kilde med helbredende effekt, der hvor Knud Lavard blev dræbt. Kilden er dog aldrig fundet.

Efter reformen mistede kapellet sin betydning og blev revet ned. Folk anvendte kapellet som et stenbrud og kunne benytte frådestenene m.m. til andre byggerier. Først i 1883 genfandt man kapellet og det blev udgravet så vi i dag kan se de nederste sten af kapellets omrids.

Knud Lavards Kapel

Knud Lavards Kapel

Ringsted Outlet - et moderne shoppingscenter

Ringsted Outlet er Danmarks eneste rigtige outletby, hvor du kan finde populære mærkevarebutikker med alle de kendte produkter. Og så til fornuftige priser, der kan ligge op til 70 procent under normal udsalgspris. I det lukkede bilfri område kan du spadsere i rolige omgivelser mellem omkring 50 mærkevarebutikker og flere spisesteder. Varerne som sælges her er overskudsvarer fra den almindelige detailhandel f.eks., varer fra tidligere sæsoner. Varerne kan også stamme fra produktionsoverskud eller have været kollektionsprøver. Der er altid tale om originale kvalitetsvarer med de normale fabriksgarantier. Du vil også kunne finde nye mærkevarer som ikke tidligere har været solgt på det danske marked. Her er der konstant nye varer på hylderne.

Ringsted Outlet

Ringsted Outlet

Fakta om Danmark - Ringsted

Ringsted blev grundlagt omkring år 1000 og var i middelalderen den vigtigste by på Sjælland. Her blev vigtige beslutninger truffet ved Tingstenene og danske konger og dronninger blev vegravet i byens vartegn  - den smukke Sct. Bendts Kirke, Danmarks første murstenskirke.

Mest besøgte attraktioner: Sct. Bendts Kirke, Ringsteds indkøbscentre f.eks. Ringsted Outlet, samt naturen omkring Midtsjælland med bl.a. Allindelille Fredskov med sjælden flora og Haraldsted Sø - en del af Oplevelsesstien i Ringsted Kommune.

Mere information:

Turistinformation: Ringsted

Turistinformation: Danmark