Vandretur i skovene omkring herregården Lykkesholm
Log ind Log ind
Vandretur i skovene omkring herregården Lykkesholm

Vandretur i skovene omkring herregården Lykkesholm

Tag med på en fin vandretur i skovene omkring herregården Lykkesholm.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Selv om der ikke er offentlig adgang til herregården Lykkesholm, finder du en fin vandrerute i plantagen med Maglelund Voldsted, ned over Ørbæk tunneldal og omkring Gammelmølle Sø. Fra Assensvej lige efter Ørbæk følger du Lindeskovvej ind i skoven til P-pladsen ved Hylden Bro.

Magelund Voldsted

Fra P-pladsen viser skilte vejen gennem skoven mod voldstedet. Du kommer ud på åbent terræn og følger stien rundt om den stejle vold. Magelund Voldsted menes at være opført i 1100-årene under Valdemar den Store (1131-1182) og var blandt landets største og bedst bevogtede voldanlæg i middelalderen. I en kort periode i 1391 var Magelund Voldsted ejet af dronning Margrete den 1. (1353-1412) - i to dage - inden den blev overdraget til dronningens tro væbner. Dengang lå her et stort gods med navnet Magelund og omkring år 1400 blev bygninger m.v. flyttet til herregården Lykkesholm og tilbage på pladsen blev en bondegård, som nu også er væk. Ved arkæologiske udgravninger har man fundet rester af både sten- og træhuse. I dag kan du betragte de imponerende borgvolde med en højde på 15 meter og den 70 meter brede, store femkantede gårdsplads omkranset af en lav vold. Midt på borgpladsen ses i dag et enligt, majestætisk træ. Hvis du ikke har mod på at forcere den stejle vold, kan du gå samme vej tilbage.

Skovsti mod Magelund Voldsted

Skovsti mod Magelund Voldsted

Plantagen

Gå over Hylden Bro og følg Lindeskovvej til vandreruten - mærket med gul - svinger ned til højre mod  Ørbæk Tunneldal, der strækker sig hele 30 km. og som er skabt af istidens smeltevand. Her krydser du Ørbæk Å, hvor der tidligere lå en vandmølle - Nymølle (eller Ellested Mølle) - indtil den i 1949 blev flyttet til Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby, hvor den blev indviet i 1964. Her kan du se den som den så ud i 1800-tallet. Mølledammen kan ikke længere ses. Fortsæt op i skoven på den anden side af Ørbæk tunneldal til ruten svinger ned til højre mod den tidligere vandmølle - Gammelmølle. Her lå det ældste vandmøllested fra 1400-årene ved Lykkesholm, hvor strømmen fra Ørbæk Å var kraftig. De bygninger du i dag kan se, er fra 1890 og i stærkt forfald. Gammelmølle fik sin vandkraft fra en opdæmning af Ørbæk Å samt fra Gammelmølle Sø. Herfra kan du fortsætte ret frem på Magelundvej og P-pladsen og gøre vandreturen kort.

Ørbæk Å passeres

Ørbæk Å passeres

Gammelmølle Sø og Kobbermose

Du kan også vælge at gå tilbage og fortsætte ad rød rute gennem plantagen langs med Gammelmølle Sø. Den op til fire meter dybe sø er kendt for at have mange åkander – især den gule åkande - der i blomstringstiden juni-august kan dække op mod 40% af vandoverfladen.

Du passerer en kilde lige ved skovstien, hvorefter stien svinger op på en markvej. Denne grusvej fører dig ud på Maglelundvej og forbi Kobbermosen, der er en meget lavvandet sø med højst en meters dybde. Kobbermosen har været meget mindre, men efter at man har gravet tørv her er den blevet større.

Bjælkebro ved Gammelmølle Sø

Bjælkebro ved Gammelmølle Sø

Kik til herregården Lykkesholm

På denne del af ruten har du kunnet se tagene på herregården Lykkesholm, men en flot udsigt mod herregården får du længere fremme ad Magelundvej. Lykkesholm, der er i privat eje, stammer helt tilbage fra 1400-årene, men med tilføjelser af bygninger i bl.a. 1600- og 1700-tallet.

Blandt de mange gæster som ofte kom på Lykkesholm, er eventyrforfatteren H.C. Andersen som i et brev bl.a. skriver ”... at det romantiske Lykkesholm er det smukkeste Sted jeg kender på Fyen”. Fortsæt ret frem mod P-pladsen ved Hylden Bro og du har gået en tur på godt fem km.

Herregården Lykkesholm

Herregården Lykkesholm

Fakta om Danmark - Nyborg

Nyborg er en gammel kongeby og ligger længst mod øst på Fyn.

Attraktioner: Nyborg Slot, Borgmestergården, slotte og herregårde samt fortidsminder i omegnen af Nyborg.

Turistinfo: Nyborg