Vandretur til ruinen af Stubber Kloster - et jomfrukloster fra 1200-årene
Log ind Log ind
Vandretur til ruinen af Stubber Kloster - et jomfrukloster fra 1200-årene

Vandretur til ruinen af Stubber Kloster - et jomfrukloster fra 1200-årene

På denne vandretur kommer du ind over kreaturgræsset hede til ruinen af det gamle Stubber Kloster - et jomfrukloster af Benediktinerordenen - beliggende på en halvø i Stubbergård Sø.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Ud blandt græssende køer

Fra landevejen vest for Vinderup og mod Mogenstrup finder du ved Søgård en markvej, som er afkørslen ind til P-pladsen ved Stubbergård Sø. Fra P-pladsen går en fin sti ned langs med dyrefolden - og ad den vej kan du komme ned til den træbelagte Mosesti eller de 14 km. rundt om Stubbergård Sø. Men det er ikke der Stubber Kloster ligger. I stedet går du ret frem og ind i indhegningen og måske bliver du nødt til at ”skubbe” til en ko eller to! Herfra har du blot to kilometer ind over det afgræssede hedeområde med spredte buketter af lyng og enkeltstående enebærbuske. Her passerer du Ladegård Sø og frem for dig kan du se en stråtækt ejendom, der nærmest ligner en lade - og det er der, du skal hen.

Hedelandskab med græssende kvæg

Hedelandskab med græssende kvæg

Ruinen af Stubber Kloster

Stien svinger til venstre og ud på en lille halvø i Stubbergård Sø, hvor ruinen af Stubber Kloster ligger. Dette nonnekloster af Benediktinerordenen blev opført i røde teglsten i 1200-årene under bispen i Ribe og nævnes første gang i 1268. Klosterruinen ligger halvt indbygget i halvøens bakke og er dækket af et beskyttende stråtag, og er det eneste som er tilbage i dag. Der er en stejl trappe ned til et par mindre rum - måske har et af disse fungeret som fangekælder - men du kan også komme ind fra gavlen mod søsiden. Her finder du et hvælvet rum med smukke hvidkalkede søjlebuer samt en søjle midten i lokalet, som man mener har fungeret som forrådskammer. Oprindeligt var jomfruklostret i to etager over kælderen, som er det, du ser i dag. Under reformationen i 1536 blev klostret plyndret flere gange, hvor også klostrets skriftlige skatte gik tabt. Senere blev det overtaget af tronen og i 1538 overdraget til en herremand som omdannede klostret til et herresæde. Han skulle sikre, at nonnerne blev forsørget og fik lov at bo på her resten af deres liv. Klostret var oprindeligt meget større med fire fløje, urtehave og begravelsesplads og skiftede ejere flere gange, men alle bygninger blev revet ned i 1870’erne.

Klostret ligger smukt på en halvø i Stubbergård Sø

Klostret ligger smukt på en halvø i Stubbergård Sø

Fin udsigt ud over Stubbergård Sø

Klostret har haft en helt vinunderlig udsigt ud over søen, der blev skabt af istidens tunneldale, da gletsjerne trak sig tilbage mod nord. Store klumper af is blev liggende tilbage - såkaldt dødis - og blev dækket af store mængder smeltevandssand. Isen smeltede derfor ganske langsomt og skabte Stubbergård Sø og andre mindre søer og huller i landskabet. Da klostret var aktivt var vandstanden i Stubbergård Sø højere end i dag, så klostret har givetvis ligget på en ø med en adgangsbro.

Du går samme vej tilbage over heden til P-pladsen.

Stubbergård Sø set mod syd fra klostret

Stubbergård Sø set mod syd fra klostret

Fakta om Danmark - Nordvestkysten

Nordvestkystens turistinformation dækker de fem kommuner: Hjørring, Jammerbugten, Thisted, Lemvig og Holstebro.

Turistinformation: Nordvestkysten

Vil du vide mere om istidslandskabet i Nordvestjylland så se her: Geopark Vestjylland