Vandreture på Helnæs - en halvø i Lillebælt
Log ind Log ind
Vandreture på Helnæs - en halvø i Lillebælt

Vandreture på Helnæs - en halvø i Lillebælt

Nogle af de smukkeste vandreture finder du på halvøen Helnæs, der ligger som en afsides tidslomme med istidens bakker og den flade strandeng Maden.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Rundt på Bobakkerne - Helnæs ås

For at komme over til halvøen Helnæs passerer du den lange smalle tange Langøre, der blev skabt af strandvolde aflejret af havstrømmene. Foran dig rejser Helnæs Ås sig med stejle skrænter. Åsen blev dannet af sten og grus i en smeltevandssprække under sidste istids kilometertykke ismasser. Indholdet af grus og sten er eftertragtede råstoffer til brug for bygning af veje og huse og da man i 1960’erne begyndte at grave materialerne væk, blev der heldigvis sat en stopper for det gennem en råstoflov og en fredning af området. Åsen strækker sig helt til Helnæs nordspids og flere steder kan det ses, at man tidligere havde forsøgt at grave i åsen. Umiddelbart efter at du er ankommet til Helnæs finder du P-pladsen ved Bobakkerne som højdedragene hedder opkaldt efter den lokale gård Bogården. Fra P-pladsen er en vandrerute markeret med gule vejvisere og denne godt to km. lange tur kan være lidt udfordrende op og ned ad åsens skråninger. For at følge ruten med uret starter du med at krydse hovedvejen Helnæs Byvej og finder ind på nordsiden af Galgebakken, der er halvøens højeste punkt 29 meter over havet. Ruten går ikke til toppen, men fortsætter på østsiden af bakken. Herfra har du en vid udsigt mod Langøre og kan se åsen fortsætte mod nordøst ud til Halen, hvor køerne afgræsser. Du kommer ind bag indhegningen, hvor du kan møde kvæget og kommer ned forbi et fæhus, inden det igen går opad. Ruten drejer mod vest og forbi Bogård, hvor du igen krydser hovedvejen. Herfra fortsætter du i en lidt fugtig trampesti mod kysten, hvor du passerer søer med rørskov. Herfra kan du mod syd se Helnæs Fyr. Så går det atter opad og du får et glimrende indtryk af hvordan havet, vejr og vind eroderer klinten ved kystlinjen. Efter at have passeret toppen af sidste klint kommer du igen ned til P-pladsen.

Langøre set fra Bobakkerne

Langøre set fra Bobakkerne

Naturoplevelse på Helnæs Made

En anden og lettere vandrerute finder du midt på halvøen. Fra hovedvejen viser et vejskilt retningen ud til Maden, hvor du midt på denne store, flade strandeng starter den godt tre km. lange vandretur fra P-pladsen. Du følger den snoede grusvej ud mod kysten, indtil den gule markering leder dig ind på den blomstrende eng. Her er naturen stort set uberørt og her er ingen huse og langt til nærmeste bebyggelse, så du rigtigt kan nyde naturen – blomsterne og fuglelivet. Og her er fugle. Viberne basker forvirret omkring og lærken slår sine triller over vores hoveder. Læg mærke til de mange små tuer som du går forbi. I småsøerne lever strandtudsen og den store vandsalamander.

Gyvel på Maden

Gyvel på Maden

Du passerer et åbent vandområde som er resterne af en vig man havde indtil midten af 1700-tallet, hvor man kunne sejle via Maden ind til Helnæs By. I 1773 besluttede man at indvinde Maden til dyrkning. Dengang beholdt de lokale bønder de bedste jorde, mens de ringeste og sandede jorde blev tildelt halvøens husmænd. På rutens nordlige del kommer du op på et dige og kan skue ud over det lave omkringliggende område.

På dæmning ved vigen

På dæmning ved vigen

Du kommer nu gennem et område, hvor de enkelte markarealer er adskilt af levende syrenhegn, som Fyn er så kendt for. Udover at syrener er smukke og velduftende blev syrenernes grene også brugt til brændsel pga. det store olieindhold. Nu kommer du til et lidt mere fugtigt - men ikke vådt - område, hvor du i maj-juni kan se den fredede majgøgeurt, som vokser i hundredtal på et relativt lille areal. Pas på ikke at træde på disse fredede orkidéer, som naturligvis ikke må plukkes. Den sidste del af rundturen går over Maden på et gult tæppe af smørblomster og du er atter ude på grusvejen og kan gå tilbage til P-pladsen - en fin naturoplevelse rigere.

Langs syrenhegn

Langs syrenhegn

Helnæs Fyr

Når du nu er på Helnæs, kan du benytte lejligheden til at køre gennem Helnæs By og ud ad Lindhovedvej til den yderste vestlige spids af Helnæs, hvor Helnæs Fyr fra 1901 rejser sig 28 meter højt. Fyret har en rækkevidde på 30 km. og dette samt de omkringliggende bygninger er i privat eje. Bemærk, at der inde på marken nord for fyret står en markant stendysse, hvilket er et af beviserne på, at Helnæs har været beboet siden stenalderen. Det har været et ideelt sted at leve, for der var let adgang til føde både fra havet og fra land, ligesom halvøen har ligget godt beskyttet mod eventuelle fjender og man kunne i givet fald hurtigt flygte ud over havet.

Helnæs Fyr

Helnæs Fyr

Helnæs Strand

På modsatte side af halvøen på det østligste punkt ligger Helnæs Strand som er et tidligere fiskermiljø. Måske er det på tide at få en dukkert?

Fakta om Danmark - Helnæs

Helnæs er en halvø ud for det sydvestlige Fyn med en enestående natur.

Naturoplevelse: Helnæs